Fodla Nedir?

fodla ekmeği

Fodla, Osmanlılarda ince ve özsüz undan yapılan bir tür pidedir. Saray halkı, kapıkulu ocakları ve imaretler için özel fırınlarda pişirilirdi. İmaret tam fodlası 94 dirhem (300gr.), yarım fodla 45 dirhem (144 gr.) olarak çıkarılırdı. Medrese mülazımlarına bir, danişmendlere iki, vakıf meşrutası olanlara üç ya da dört tam fodla verilirdi.

İmaret fodlasının özelliği kepekli undan yapılmasıydı. Yeniçeri Ocağı’na bağlı olarak çalışan Ayasofya semtindeki Sekban Fırın‘da çıkarılan 68 dirhemlik (218 gr.) fodlalar, sekban ortası ve ocak ağalarının oğullarından oluşan süvari bölüğüne, kişi başına günde üçer çift olarak dağıtılırdı.

Fodla nedir? Nasıl pişirilir? Nasıl dağıtılır?

Ocak hasekileri, turnacıbaşı, samsoncubaşı, zağarcıbaşı ile bunların sekbanları da bu fırından fodla alırdı. Günde birer fodla da sekbanların besledikleri köpekleri için verilirdi. Sekban fırınında fodla pişiren ustaların yanında, Acemi Ocağı’ndan görevlendirilen şakirdler, anbarcı, kantarcı, fodla katibi ve küçük fodla katibi bulunurdu.

fodla nedir osmanlı ekmeği

Saray fodlaları Habbazin-i Hassa adı verilen özel bir bölük tarafından pişirilir ve tablalarla birlikte dağıtılırdı. Ekmekçibaşı, pişirici, hamurkar, elekçi ustaları ve şakirdleri, fodla ustaları ve yamakları bu bölükteki görevli başlıca hizmetlilerdi.

Şekersiz Muzlu Ekmek Banana Bread Tarifi

Saray gelenekleri

Divan muhafızlığı yapan yeniçerilere, divan ve galebe günlerinde saray mutfağından çorba ve fodla dağıtılırdı. Ulufe divanlarında ise sadrazamın ve divan üyelerinin özel olarak hazırlanan yeniçeri fodlasından yemeleri bir gelenekti.

Evde ekmek yapımı

Sarayda fodla pişirilmesine 1876”da son verilerek, onun yerine somun ekmeği çıkartılmaya başlanmıştır.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın